IZIDOR JESENKO S.P.
DOMAČA OBRT
 
 
 

Špičak

Opis strešne kritine

Izdelava strešne kritine ŠPIČAK sega v naši družini v leto 1960 ko je moj oče kupil 180 kovinskih modelov, mizo in ostalo orodje na Gorenji Dobravi pri Gorenji vasi v Poljanski dolini. V tistem času, so se modeli in orodje vozili večinoma od hiše do hiše. Mnogi so si takrat sposojali modele in orodje, oče jih je potem naučil delat in ko je bila kritina za streho končana so modeli spet prišli domov. Kvaliteta kritine je bila odvisna od peska, količine cementa predvsem pa od pravilnega zorenja betona. Te sestavine so tudi danes osnova za kvaliteto. Pomemben preskok je nastal v kvaliteti po letu 1990, ko se je pričel uporabljat fino pran pesek iz reke Soče in cement Anhovo. Ta dva materiala sta ostala do danes še ista. V zadnjih 15. letih se uporabljajo še dodatki za nepropustni in kompozitni beton. Od leta 1990 se večinoma izdeluje kritina v grafitno črni barvi.

 

Špičak je prva betonska kritina, ki je pred letom 1900 nadomestila slamnate strehe. Še pred tem so uporabljali škrilaste plošče »škril«. Oblika špičaka posnema predhodne škrilaste plošče. Kritina se večinoma uporablja v alpskem in predalpskem prostoru Slovenije. Velika prekrivnost daje kritini odpornost na vremenske vplive kot sta sneg in veter. Izdelava kritine je povsem ročna, tudi model in mere špičaka so se ohranile še iz obdobja ob koncu 19. stoletja. Kar nekaj stavbne dediščine se je še ohranilo (predvsem kozolcev) kjer je kritina stara čez 100 let.

 

Ročno izdelani cementni špičaki in sistem pokrivanja streh z njimi sodijo danes v okvire naše kulturne dediščine. Zato je kritina ena od tistih, ki se uporablja pri načrtovanju in prenovi arhitekturne dediščine. Njeno izdelovanje je izrazito tradicionalno, izvirajoče iz 19. stoletja, ko je bila izdelava špičaka ena od domačih obrti.

 

Z izdelavo leta 1991 sem pričel prav na pobudo Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Ljubljani, ko je bilo potrebno nadaljevati z obnovo Krnišnikove domačije na Visokem v Poljanski dolini ( poleg Tavčarjevega dvorca). Stanovanjsko hišo je še izdelal oče.

 

Kritino sestavljajo osnovni model špičaka in še naslednji deli kritine:

 

- Leva in desna perut

- Kapnik

- Špica

- Korec ( Slemenjak)

- Vezni slemenjak

- Trikotni slemenjak za »čop«

- Zaključni slemenjak za »čop«

- Zračnik

 

Obrtna zbornica Slovenije mi je dala mnenje št.:2772-10/98, da se izdelava tega cementnega špičaka in sistem pokrivanja streh šteje za IZDELEK DOMAČE OBRTI.

 

- Širina špičaka: 34,5 cm

- Poraba na m2: 15 kosov pri zahtevnejših strehah do 15,7 kosov

- Teža špičaka: 3,3 kg

- Debelina: 13-14 mm

- Teža na m2 strehe: 50 kg

- Letvanje: 18,5 do 19 cm .